skip to Main Content

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy ułatwiającej podlaskim rolnikom przygotowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004

22 stycznia 2004 r. przedstawiciele ZGWWP, WPODR, PIR, ARiMR, WUP oraz Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali porozumienie o współpracy ułatwiającej podlaskim rolnikom przygotowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2005.

ZGWWP jest głównym inicjatorem przedsięwzięcia, które jako pierwsze i jedyne w kraju zostało podjęte w województwie podlaskim. Celem jest konkretna i praktyczna pomoc rolnikom, aby jak najpełniej skorzystali z unijnych dopłat. Od 1 marca we wszystkich gminach powstały Gminne Punkty Informacji. Gminy udostępniły pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt. W punktach będą pracować przeszkoleni bezrobotni, którzy pod nadzorem pracowników ODR będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne. Średnio dziennie pracownik ma pomóc w wypełnieniu czterech wniosków.  Ministerstwo Gospodarki ma przekazać pieniądze na zatrudnienie tych osób, rolnicy nic nie będą płacić za tę pomoc. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania. 

 

Porozumienie o współpracy ułatwiającej podlaskim rolnikom przygotowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004.   pokaż

Back To Top