skip to Main Content

VI Zgromadzeniu Ogólnym ZGWWP

W dniach 22-23 stycznia 2004 r. odbyło się w Bobrowej Dolinie VI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 80 osób (zaproszonych gości, przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich).

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2003 oraz jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Delegaci przyjęli także jednogłośnie budżet na rok 2004. Przedstawiciele ZGWWP, WPODR, PIR, ARiMR, WUP oraz Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali porozumienie o współpracy ułatwiającej podlaskim rolnikom przygotowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004. Ponadto zdecydowano o wysłaniu pisma do Zarządu NFOŚiGW z prośbą o informacje nt. przeprowadzenia w roku 2004 II edycji Konkursu „Nasza Gmina w Europie” oraz pisma do Zakladu Energetycznego w sprawie kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie gmin. Postanowiono zwrócić się z prośbą do Marszałka Województwa Podlaskiego o dokooptowanie do składu Regionalnego Komitetu Sterującego przynajmniej 3 przedstawicieli gmin wiejskich. Zdecydowano zwrócić się z prośbą do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o pozytywne rozpatrzenie wniosku Marszałka Województwa Podlaskiego o dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy na rok 2004 będącej w dyspozycji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej programu aktywizacji osób bezrobotnych pod nazwą „Doradca rolny w gminie”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zgromadzenia.

Porozumienie o współpracy ułatwiającej podlaskim rolnikom przygotowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004.   pokaż

Pismo skierowane do Zarządu NFOŚiGW z dnia 11 lutego 2004 r.   pokaż

Pismo skierowane do Zakładu Energetycznego z dnia 16 lutego 2004 r.   pokaż 

Odpowiedź z Zakładu Energetycznego z dnia 16.03.2004 r.    pokaż

Pismo skierowane do Pana Janusza Krzyżewskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 lutego 2004 r.   pokaż

Pismo skierowane do Pana Marka Szczepańskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2004 r.   pokaż

Back To Top