skip to Main Content

RAI o X Forum ZGWWP

Data: 1 sierpnia 2004
Artykuł pochodzi z Regionalnej Agencji Informacyjnej.
http://www.rainet.pl//dzial.php?dz=B&pd=BR&art=645

 

Rozwój wiejskiej infrastruktury na wstecznym?

Artykuł znajduje się w działach:
•   Biznes na Podlasiu -> Rolnictwo

Wójtowie i burmistrzowie podlaskich gmin uważają, że mają za mały dostęp do funduszy unijnych, a przeznaczone dla nich środki wystarczą jedynie na pokrycie 10 procent potrzeb. Jeśli rząd nie znajdzie dodatkowych pieniędzy, w następnych dwóch latach zamrą inwestycje na terenach wiejskich województwa podlaskiego, co może skutkować m.in. zahamowaniem rozwoju rolnictwa – ostrzegają wójtowie i burmistrzowie zrzeszeni w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Jedynym miejscem, gdzie możemy sięgnąć po fundusze unijne (np. budowa dróg, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków) jest działanie 3.1 w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego – piszą w oficjalnym stanowisku samorządowcy. „Okazuje się, że na lata 2004 – 2006 jest tam bardzo mało środków. Dotyczy to szczególnie województwa podlaskiego, gdyż w naliczaniu funduszy regionom zastosowano niekorzystny i krzywdzący tereny słabiej zaludnione przelicznik ludnościowy. Już pierwsza transza złożonych przez gminy podlaskie wniosków (na ok. 116 min zł.) prawie dwukrotnie przewyższa cały limit środków (ok. 70 min zł) przeznaczony na 3 lata.”
Według wójtów i burmistrzów doszło do paradoksalnej sytuacji, w której samorządy położone na obszarach wiejskich mogły liczyć na większe wsparcie swych zadań inwestycyjnych w latach poprzedzających wstąpienie Polski do UE niż obecnie. „Nawet SAPARD, który miał być przecież funduszem „treningowym”, był relatywnie zasobniejszy” – dodają samorządowcy.
Wójtowie i burmistrzowie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego apelują o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zdecydowanego zwiększenia możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na inwestycje infrastrukturalne ze środków strukturalnych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Szacują, że środki przeznaczone na działanie 3.1 ZPORR w województwie podlaskim na lata 2004 – 2006, wystarczą na pokrycie jedynie 10% potrzeb. Tymczasem samorządy dopingowane informacjami polskiego rządu o wielkiej ilości środków strukturalnych, przygotowują kolejne dokumentacje i kosztowne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków. „Sytuacja pokazuje, że będą to pieniądze publiczne wydane niepotrzebnie, gdyż nie będzie funduszy na ich realizację” – biją na alarm samorządowcy.
Tymczasem podczas niedawnej wizyty na Konwencie Marszałków w Białowieży, premier Marek Belka powiedział wprost, że o większych pieniądzach w latach 2004 – 2006 nie ma mowy. Nie będzie również raczej żadnych przesunięć między regionami – gdyż sposób podziału pieniędzy był negocjowany dużo wcześniej.
Pewnych zmian i większych pieniędzy można oczekiwać od roku 2007, jest jednak zdecydowanie za wcześnie aby o tym mówić. Wójtowie i burmistrzowie z województwa podlaskiego oczekują już teraz od rządu działań, które zapewnią możliwość sięgania przez gminy wiejskie po środki strukturalne w wysokości pokrywającej realne potrzeby i realizacji polityki równania szans a nie pogłębiania różnic między regionami.
Wygląda jednak na to, że władze odpowiedziały na stanowisko podlaskich samorządowców jeszcze zanim je otrzymały. Samorządowcy będą musieli sobie radzić z tym, co mają. I co dostaną ze ZPORR w takim kształcie, jaki jest obecnie.

Autor: Karol Poznański; Data powstania: 2004-08-01;

Back To Top