skip to Main Content

Apel w sprawie jak najszybszego uregulowania opłat abonamentowych mediów publicznych

Dnia 15 października 2004 r. wypracowano apel ZGWWP w sprawie jak najszybszego uregulowania opłat abonamentowych mediów publicznych. Poniżej jego treść.

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w pełni solidaryzuje się i popiera Apel Mediów Publicznych do Rządu i Parlamentu w sprawie konieczności pilnego uregulowania opłat abonamentowych. Potrzeba istnienia mediów publicznych jest niekwestionowana. Uważamy, iż odgrywają one ważną rolę w propagowaniu polskiej kultury, sztuki, nauki, muzyki i w przekazywaniu informacji o zasięgu ogólnokrajowym, a w szczególności regionalnym. Nie wyobrażamy sobie, że media publiczne mogłyby być zlikwidowane lub, aby została zmniejszona ich ilość.                                  
W związku z tym apelujemy do parlamentarzystów o jak najszybsze uregulowanie prawa dotyczącego możliwości egzekwowania opłat abonamentowych, których istnienie jest podstawowym warunkiem funkcjonowania mediów publicznych.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast