skip to Main Content

Apel w sprawie jak najszybszego uregulowania opłat abonamentowych mediów publicznych

Dnia 15 października 2004 r. wypracowano apel ZGWWP w sprawie jak najszybszego uregulowania opłat abonamentowych mediów publicznych. Poniżej jego treść.

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w pełni solidaryzuje się i popiera Apel Mediów Publicznych do Rządu i Parlamentu w sprawie konieczności pilnego uregulowania opłat abonamentowych. Potrzeba istnienia mediów publicznych jest niekwestionowana. Uważamy, iż odgrywają one ważną rolę w propagowaniu polskiej kultury, sztuki, nauki, muzyki i w przekazywaniu informacji o zasięgu ogólnokrajowym, a w szczególności regionalnym. Nie wyobrażamy sobie, że media publiczne mogłyby być zlikwidowane lub, aby została zmniejszona ich ilość.                                  
W związku z tym apelujemy do parlamentarzystów o jak najszybsze uregulowanie prawa dotyczącego możliwości egzekwowania opłat abonamentowych, których istnienie jest podstawowym warunkiem funkcjonowania mediów publicznych.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top