skip to Main Content

XII Forum ZGWWP

W dniach 20-21 lipca 2005 r. odbyło się w Białymstoku XII Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział około 60 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz kilkunastu gości.

Gościem specjalnym był Pan Marek Szczepański – Wiceminister Gospodarki i Pracy. Dyskutowano m.in. na temat środków norweskich, wykonania gminnych planów zaopatrzenia w energię, dostępności internetu na terenach wiejskich, zaangażowania gmin w projekt dotyczący internetowego rynku rolno-towarowego, audytu legalności oprogramowania w gminach. Wypracowano stanowisko dotyczące Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

Stanowisko dotyczące Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.   pokaż

Odpowiedź z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.08.2005 r.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 29.08.2005 r.   pokaż

Back To Top