skip to Main Content

XIII Forum ZGWWP

  • Forum

W dniach 20-21 września 2005 r. odbyło się w Białymstoku XIII Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział około 40 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz kilkunastu gości.

Dyskutowano m.in. na temat Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, wykorzystania środków strukturalnych oraz funkcjonowania systemu IACS w województwie podlaskim. Został przedstawiony  projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia budowy sieci dróg krajowych na terenie naszego województwa. Liderzy partii politycznych odpowiedzieli na pytania dot. m.in. przyszłego rozwoju regionu, roli samorządów gminnych, rozwiązania problemu bezrobocia. Wypracowano stanowisko w sprawie zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz stanowisko w sprawie utworzenia Gminnych Punktów Obsługi ARiMR.

 

Stanowisko w sprawie zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   pokaż

Stanowisko w sprawie utworzenia Gminnych Punktów Obsługi ARiMR.   pokaż

Back To Top