skip to Main Content

Apel przeciwko aktualnemu systemowi prawnemu obowiązującemu przy procedurach przygotowujących inwestycje drogowe w Rzeczypospolitej

Dnia 15 grudnia 2005 r. Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zaapelował do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego o wspólny protest przeciwko aktualnemu systemowi prawnemu obowiązującemu przy procedurach przygotowujących inwestycje drogowe w Rzeczypospolitej.

Wejście w życie w 2005 roku nowej ustawy związanej z ochroną środowiska skomplikowało i wydłużyło proces uzgodnieniowy w powyższym temacie, niby dostosowując system do prawa Unii Europejskiej, a w efekcie dając nieuzasadnione pole do popisu, autoreklamy i wysysania pieniędzy przez często pseudoekologiczne organizacje. Dosadnym tego przykładem są ostatnie wydarzenia związane z planowaną budową obwodnic Augustowa i Wasilkowa.
Budowa nowych dróg w Polsce winna być priorytetem całego rządu. Na nic zdadzą się wysiłki inwestycyjne poszczególnych gmin czy regionów jeśli nie będzie szybko i sprawnie budowana sieć dróg krajowych.
Nowe prawo szczególnie mocno dotyka województwo podlaskie, które posiada na swoim obszarze najwięcej terenów chronionych. Zachowanie tego bogactwa to zasługa nasza i naszych przodków, to mieszkańcy tej ziemi potrafili i potrafią żyć w harmonii z przyrodą i to nasz głos powinien być decydujący przy planowaniu najistotniejszych zamierzeń inwestycyjnych dających nadzieję na godne życie w przyszłości. To co dotknęło dziś Augustów i Wasilków za moment może spotkać każdą naszą gminę.
Przy konstrukcji prawa w każdej dziedzinie najważniejszy powinien być człowiek, jego życie i bezpieczeństwo. Aktualny stan dróg w Polsce, to wstyd dla kraju, tysiące ofiar, hamulec szybkiego rozwoju gospodarczego i rosnące zagrożenie dla środowiska.
W naszym samorządowym myśleniu niezrozumiałe jest uchylanie decyzji przez organ administracji rządowej wydanych na innym jej szczeblu.
Planowanym protestem pragniemy uświadomić rządowi i parlamentowi, że szybka i sprawna budowa dróg, powinna być ich głównym priorytetem.
Ustalony termin protestu, to 5 stycznia 2006 r., w godz. 11.00 – 12.00. W tym czasie odbędą się blokady dróg w miejscowościach leżących przy drodze krajowej nr 8 oraz w Wasilkowie.
Zwracam się z prośbą o solidarną akcję samorządów gminnych województwa podlaskiego. Forma protestu jest dowolna, np. blokada drogi, demonstracja przy trasie, oflagowanie, stanowiska rad gmin. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji proszę o krótką informację do Biura ZGWWP.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top