skip to Main Content

IX Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 18-19 maja 2006 r. odbyło się w Goniądzu IX Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim ponad 60 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

Podczas obrad delegaci przyjęli zmieniony bilans, rachunek wyników i sprawozdanie finansowe za 2005 rok. Wybrany został nowy członek Komisji Rewizyjnej. Podczas Zgromadzenia m.in. zostały przedstawione środki przewidywane dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

 

Wyniki wyborów   pokaż

Back To Top