skip to Main Content

XIV Forum ZGWWP

  • Forum

W dniach 19 – 20 października 2006 r. odbyło się w Augustowie XIV Forum ZGWWP. W pierwszej części Forum odbyła się Konferencja podsumowująca kurs języka angielskiego

realizowany w ramach projektu „Studium Europejskie II Szkolenie językowe dla pracowników samorządowych”, na której zostały wyręczone zaświadczenia ukończenia kursu i certyfikaty zdania egzaminu certyfikacyjnego TELC. W drugiej części odbyło się ostatnie spotkanie wójtów i burmistrzów przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Zebrani podsumowali ostatnie 4 lata działalności Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i rozmawiali o bieżących sprawach i problemach, jakie dotyczą poszczególnych gmin. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

 

Podsumowanie kursu języka angielskiego

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zrealizował kurs języka angielskiego dla 300 osób pracujących lub mieszkających na terenie gmin członkowskich ZGWWP współfinansowany przez Unię Europejską w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z Budżetu Państwa w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w projekcie „Studium Europejskie II Szkolenie językowe dla pracowników samorządowych” w okresie IX.2005-IX.2006. Uczestnicy kursu opłacali jedynie 10% kosztów kursu (symboliczną złotówkę za 1 godz. Kursu, czyli 180zł) i w całości mieli sfinansowany egzamin certyfikacyjny TELC (uznawany przez kraje unijne).
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji językowych osób z województwa podlaskiego. Kurs obejmował 180 godz. zajęć językowych (140 godz. kursu + 40 godz. przygotowania do europejskiego egzaminu certyfikacyjnego TELC) na 4 poziomach zaawansowania. Do egzaminu podeszły 274 osoby: 194 osoby na poziomie A1 – 130 osób zdało, 52 osoby na poziomie A2, 19 osób na poziomie B1 i 9 osób na poziomie B2.
Dzięki nabytym kwalifikacjom pracownicy JST mogą skuteczniej komunikować się i nawiązywać współpracę z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi, pracodawcami i pracownikami samorządowymi innych regionów UE oraz udzielać informacji i pomocy zagranicznym turystom lub pracownikom. Przyczyni się to do efektywniejszej integracji regionu z UE oraz zwiększy jego konkurencyjność i atrakcyjność, co z kolei będzie miało wpływ na wzrost inwestycji zagranicznych i spadek bezrobocia w województwie podlaskim.

 

310 osób uczestniczyło w szkoleniu ( 231 kobiet i 79 mężczyzn)
10 osób zrezygnowało z udziału w szkoleniu ( 8 kobiet i 2 mężczyzn)
300 osób ukończyło szkolenie ( 223 kobiety i 77 mężczyzn)
Zajęcia odbywały się w 30 grupach, na terenie 22 gmin.

 

Do egzaminu podeszły 274 osoby – 91%:            zdały 194 osoby – 71%:

  • Na poziomie A1 – 194 osoby – 71%              zdały 130 osoby – 67%
  • Na poziomie A2 – 52 osoby – 19%                zdało 40 osób – 77%
  • Na poziomie B1 – 19 osób – 7%                   zdało 16 osób – 84%
  • Na poziomie B2 – 9 osób – 3%                     zdało 8 osób – 89%

Back To Top