skip to Main Content

Stanowisko w sprawie uruchomienia rezerwy budżetu państwa zapisanej jako kontrakty wojewódzkie

Dnia 19 stycznia 2007 r. wypracowano stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie uruchomienia w 2007 roku rezerwy budżetu państwa zapisanej jako kontrakty wojewódzkie. Poniżej jego treść.

Zebrani na spotkaniu Wójtowie i Burmistrzowie apelują o uruchomienie w roku 2007 środków finansowych przeznaczonych na krajowe współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy Unii Europejskiej, wpisanych w budżecie państwa jako kontrakty wojewódzkie i skierowanie ich na realizację samorządowych projektów inwestycyjnych. Byłyby one finansowane wyłącznie ze środków krajowych (budżet państwa – samorząd) i dotyczyłoby to tylko tego roku, gdyż przeciągające się procedury uzgodnieniowe samorządów wojewódzkich i polskiego rządu z Unią Europejską powodują, że w 2007 roku fundusze unijne na wsparcie przedsięwzięć gminnych będą niedostępne.
Samorządy przygotowując się do sprawnego wykorzystania obiecanych dużych pieniędzy z transzy na lata 2007 – 2013, są często w pełni zdolne dokumentacyjnie i finansowo do natychmiastowego rozpoczęcia wykonania nowych zadań.
Szybkie uruchomienie wspomnianej rezerwy pozwoli na częściowe zlikwidowanie luki inwestycyjnej wynikającej z niezawinionych przez nas opóźnień uzgodnieniowych, a jednocześnie zmniejszy rozgoryczenie i krytykę dotyczącą rozbieżności pomiędzy zapowiedziami rządu a stanem faktycznym.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top