skip to Main Content

Porozumienie o współdziałaniu w organizacji imprezy pn. "Targi Smaków"

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU oraz ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w dniu 12 lipca 2007 roku zawierają POROZUMIENIE o współdziałaniu w organizacji imprezy  pn. „TARG SMAKÓW”

Rosnące zainteresowanie tradycjami regionalnymi i przywiązanie do kultury „małych Ojczyzn” jest z całą pewnością zjawiskiem wartym najwyższego uznania. Szczególnie w epoce globalizacyjnych tendencji społeczno-gospodarczych wymaga ono szczególnego wsparcia.
Biorąc pod uwagę powyższe, Związek Gmin Wiejskich deklaruje koordynację wysiłków, które mają na celu skuteczną promocję regionalnych produktów spożywczych Podlasia. Z kolei władze samorządowe Miasta Białystok, uznając obowiązki, wiążące się z metropolitarną funkcją miasta, obiecują wszelką niezbędną pomoc logistyczną w tych przedsięwzięciach.
Efektem tej współpracy stanie się organizowany w Białymstoku cykliczny Targ Smaków, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć szeroki wybór regionalnych potraw i specjałów najwyższej jakości oraz nabyć je bezpośrednio od ich wytwórcy.
Strony wyrażają też wolę współpracy we wszystkich przedsięwzięciach, organizowanych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, mających na celu promocję bogactw regionu.

                                                                        
    Przewodniczący Zarządu ZGWWP                    Prezydent Miasta Białegostoku
              Mirosław Lech                                         Tadeusz Truskolaski

Back To Top