skip to Main Content

Stanowisko w sprawie zróżnicowania wkładu środków finansowych na działania w ramach RPO

ZGWWP dnia 2 stycznia 2008 r. wysłał stanowisko do Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie zróżnicowania wysokości wkładu środków finansowych na działania w ramach RPO. Poniżej jego treść.

 

W imieniu gmin wiejskich województwa podlaskiego zwracam się z propozycją różnicowania wysokości wkładu środków finansowych samorządów w zależności od uzyskiwanych przez nie dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w uruchamianych w najbliższym czasie przez Zarząd Województwa konkursach na poszczególne działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
W związku z niesatysfakcjonującą ilością środków jakimi województwo podlaskie dysponować będzie na realizację RPO do roku 2013, ogromnymi oczekiwaniami samorządów, dużą ilością przedsięwzięć inwestycyjnych już przygotowanych do realizacji dokumentacyjnie, postulat ten wydaje się ze wszech miar zasadny. „Poprzeczki” wyznaczone zasobnością gmin i powiatów ustalone wg. dochodów własnych na jednego mieszkańca będą czytelne i nie wzbudzą większych kontrowersji. Pozwoli to na realizację w ramach RPO większej ilości zadań i będzie jednocześnie zgodne z polityką wyrównywania szans.
Łączę pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 
Do wiadomości:
1. Mieczysław Bagiński – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Back To Top