skip to Main Content

Stanowisko w sprawie obniżenia wieku szkolnego

Dnia 17 stycznia 2008 r. wypracowano stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie obniżenia wieku szkolnego. Poniżej jego treść. 

 

 

Objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym oznacza, że w klasie pierwszej szkoły podstawowej znajdą się równocześnie dzieci z dwóch roczników: siedmiolatki i sześciolatki. Zatem przed podjęciem ostatecznej decyzji o obniżeniu wieku szkolnego muszą być wykonane szczegółowe analizy możliwości lokalowych poszczególnych szkół i gmin. Obniżenie obowiązku wieku szkolnego wymaga zmian prawa, długich, rzetelnych przygotowań, szerokiej informacji kierowanej do całego społeczeństwa. Trzeba zaplanować system monitorowania nowych rozwiązań i wprowadzania ewentualnych korekt.
        
Objęcie obowiązkiem szkolnym sześciolatków to bardzo kosztowy proces. W budżecie państwa należy zaplanować środki na:
– dostosowanie budynków (w wielu przypadkach ich rozbudowa), wyposażenie, pomoce i zabawki;
– utrzymanie świetlic, dodatkowe etaty, posiłek dla dzieci;
– poszerzenie dostępu do poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwiększenie liczby etatów pedagogów i psychologów w szkołach;
– program szkoleń dla nauczycieli;
– stworzenie dobrych warunków dowożenia najmłodszych dzieci;
– wsparcie przedszkoli, opracowanie systemu umożliwiającego zwalnianie rodziców z opłat;
– obowiązkową zerówkę dla pięciolatków, której koszty powinny być pokryte z budżetu państwa.
          
Uważamy, iż obniżenie wieku szkolnego będzie pociągnięciem słusznym, ale wymaga to dobrego przygotowania i nie może się odbyć poprzez zrzucenie odpowiedzialności organizacyjnej i finansowej na barki gmin.

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej
2. Andrzej Smirnow – Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
3. Kazimierz Wiatr – Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP
4. Parlamentarzyści województwa podlaskiego
5. Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Back To Top