skip to Main Content

XI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 17-18 stycznia 2008 r. odbyło się w Porosłach XI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim około 100 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2007, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2008. Wypracowano stanowisko w sprawie jednoznacznego określenia statusu podatnika podatku VAT, stanowisko w sprawie utworzenia Rady Samorządu, stanowisko w sprawie korzystania ze środków RPO WP, stanowisko w sprawie powoływania sekretarzy i skarbników gmin, stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w karcie nauczyciela, stanowisko w sprawie obniżenia wieku szkolnego oraz stanowisko w sprawie zmiany źródła finansowania Izb Rolniczych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zgromadzenia.

 

Stanowisko w sprawie jednoznacznego określenia statusu podatnika podatku VAT.   pokaż

Stanowisko w sprawie utworzenia Rady Samorządu.   pokaż

Stanowisko w sprawie korzystania ze środków RPO WP.   pokaż

Odpowiedź z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego z dnia 05.03.2008 r.   pokaż 

Stanowisko w sprawie powoływania sekretarzy i skarbników gmin.   pokaż

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w karcie nauczyciela.   pokaż

stanowisko w sprawie obniżenia wieku szkolnego.   pokaż

Stanowisko w sprawie zmiany źródła finansowania Izb Rolniczych.   pokaż

 

W dniach 28 i 30 stycznia 2008 r. w Gazecie Współczesnej oraz w dniu 28 stycznia 2008 r. w Kurierze Porannym ukazało się ogłoszenie następującej treści:

Wójtowie i burmistrzowie województwa podlaskiego informują swoich mieszkańców, że już trzeci rok z kolei niedostępne są środki Unii Europejskiej na wsparcie inwestycji gminnych. Wina leży po stronie absolutnie niezależnych od nas, przeciągających się procedur przygotowujących dystrybucję tych pieniędzy. Gminy ze zniecierpliwieniem i pełną gotowością oczekują uruchomienia pierwszych konkursów umożliwiających sięgnięcie po unijne dofinansowanie.”

Back To Top