skip to Main Content

XVII Forum ZGWWP

W dniach 17 – 19 kwietnia 2008 r. odbyło się w Wilnie XVII Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 60 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów ze środowiskami polonijnymi, gospodarczymi i samorządowymi gmin podlaskich i obwodu wileńskiego. Odbyły się dyskusje nt. aktualnych problemów, dotykających samorządy obu państw, sposobów ich rozwiązywania oraz ewentualnej pomocy. Ponadto nastąpiło uroczyste przekazanie Polakom mieszkającym na Litwie ponad 200 drzewek, krzewów i róż oraz posadzenie kilku symbolicznych drzewek przy Domu Polonii w Wilnie. Została również odprawiona Msza Św. przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej w intencji pomyślnej przyszłości obszarów wiejskich województwa podlaskiego. Wypracowano stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.   pokaż

Back To Top