skip to Main Content

Stanowisko w sprawie likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ZGWWP dniia 18 września 2008 r. wysłał stanowisko do Ministra Finansów Pana Jana Vincenta-Rostowskiego w sprawie likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej jego treść. 

Uprzejmie informuję, że na XVIII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jednym z tematów było funkcjonowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zebrani bardzo wysoko ocenili dotychczasową działalność Funduszu. Praktycznie każda gmina znalazła tam wsparcie dla działań proekologicznych.
W związku z planowaną reformą finansów publicznych wnioskujemy do Pana Ministra o pozostawienie WFOŚiGW w dotychczasowych strukturach, tym bardziej, że Pan Minister ma możliwość bezpośredniego oddziaływania na ich funkcjonowanie przez swoich przedstawicieli, którzy są obligatoryjnie Przewodniczącymi Rad Nadzorczych.
Zdaniem wójtów i burmistrzów likwidacja wojewódzkich funduszy nie przyniesie zakładanych oszczędności, a istnieje obawa, że środki zostaną przekazane na inne cele, nie związane z ekologią.
 
 
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Do wiadomości:
1. Zbigniew Chlebowski – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP
2. Parlamentarzyści województwa podlaskiego
3. Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
4. Adam Sieńko – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 15.10.2008 r.   pokaż

Back To Top