skip to Main Content

XII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 20 – 21 stycznia 2009 r. odbyło się w Białowieży XII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 80 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości. 

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2008, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2009. Dyskusja dotyczyła planowanych zmian w systemie oświaty (z udziałem Podlaskiego Kuratora Oświaty) oraz aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami stałymi na terenie województwa podlaskiego (z udziałem Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Pierwszy dzień obrad zakończł się spotkaniem z Zarządem Województwa Podlaskiego na czele z Panem Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Podjęto również decyzję o kontynuacji pomocy rolnikom w postaci gminnych punktów wsparcia przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. Drugiego dnia wypracowano wniosek o wskazanie źródła finansowania, związanego z koniecznością elektronicznego przekazywania danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji podatkowej, co wiąże się z koniecznością dostosowania programów komputerowych, który został skierowany do Głównego Urzędu Statystycznego. Wystosowano również apel do Ministra Środowiska Pana Macieja Nowickiego o podjęcie działań mających na celu przedłużenie funkcjonowania istniejących gminnych składowisk odpadów komunalnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zgromadzenia.

 

Wniosek ZGWWP o wskazanie źródła finansowania elektronicznego przekazywania danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji podatkowej.   pokaż

Odpowiedź z Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31.03.2009 r.   pokaż

Apel ZGWWP o podjęcie działań mających na celu przedłużenie funkcjonowania istniejących gminnych składowisk odpadów komunalnych.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 20.07.2009 r.   pokaż

Back To Top