skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 258729-2010; Data Zamieszczenia 21.09.2010

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 258729-2010; data zamieszczenia 21.09.2010

na Wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego w ramach Projektu pn: Sprawny Samorząd – lepsza Polska II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr ogłoszenia: 258729-2010; data zamieszczenia 21.09.2010

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz
Back To Top