skip to Main Content

Szkolenia w Dubinach

W dniach 4,5,6,8,9 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej w Dubinach odbyły się szkolenie nauczycieli w ramach projektu „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”. Tematami szkoleń była Metoda Carla Orffa, Celestyna Freineta w pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym, praca metodą projektów, zorientowanie na sukces edukacyjny, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i środków dydaktycznych, zastosowanie modelu inteligencji wielorakich w procesie nauczania – uczenia się. Zdjęcia ze szkoleń w załączeniu. (zdjęcia)

Back To Top