skip to Main Content

Diagnoza potrzeb szkoleniowych urzędów trwa

14 października rozpoczęliśmy badanie diagnozujące gotowość przystąpienia do doskonalenia pracy urzędów. W każdej biorącej udział w projekcie jednostce samorządu terytorialnego pojawią się pracownicy zespołu projektowego.

Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza zawierającego 23 pytania. O jego wypełnienie poproszeni zostaną wszyscy pracownicy urzędu. Ankiety są anonimowe. Odpowiedzi gromadzone i przetwarzane będą jedynie w postaci zestawień statystycznych, co uniemożliwia identyfikację respondentów. Według naszych doświadczeń czas wypełnienia ankiety zajmuje poniżej 30 minut.

Mamy świadomość, że nasze badanie przerwie Państwu pracę. Prosimy o wyrozumiałość. Uzyskane w ten sposób wyniki są niezbędne do kontynuowania realizacji projektu. Na podstawie badań zaplanowane zostaną usprawnienia w zarządzaniu urzędem, które pozwolą ułatwić Państwu pracę oraz wyeliminować zbędne procedury.

Back To Top