skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 26309-2011; Data Zamieszczenia 24.01.2011

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 26309-2011; data zamieszczenia 24.01.2011

na Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach Projektu pn: „Sprawny Samorząd – lepsza Polska II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 26309-2011; data zamieszczenia 24.01.2011

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top