skip to Main Content

Informacja z sesji otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2011 na Przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w ramach Projektu pn.: „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Back To Top