skip to Main Content

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 3/2011 na Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach Projektu pn: „Sprawny Samorząd – lepsza Polska II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast