skip to Main Content

Zajęcia pozalekcyjne w Dąbrowie Moczydłach

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” w  Szkole Podstawowej w  Dąbrowie Moczydłach. Zdjęcia w załączeniu (zdjęcia).

Back To Top