skip to Main Content

Zajęcia pozalekcyjne w Bełdzie

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” w  Szkole Podstawowej w Bełdzie. Zdjęcia w załączeniu.(zdjęcia)

Back To Top