skip to Main Content

Spotkanie zespołu projektowego w Gródku

W dniu 9 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Gródku odbyło się spotkanie zespołu projektowego „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”.
W spotkaniu udział wzięli asystenci koordynatora w szkołach, kadra projektu oraz Wójt Gminy Gródek Pan Wiesław Kulesza. Podczas spotkania dyskutowano o wycieczce, która ma się odbyć na zakończenie projektu. Zatwierdzono trasę wycieczki oraz ilość dzieci z poszczególnych szkół. Omówiono postępy w realizacji projektu. W kolejnej części spotkania dyskutowano nad nowym projektem, który ma być kontynuacją obecnego. Nakreślono ogólne działania jakie mają być zawarte w projekcie. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Zdjęcia ze spotkania w załączeniu (zdjęcia).

Back To Top