skip to Main Content

Stanowisko w sprawie dofinansowania budowy dróg lokalnych

16 maja 2011 r. wypracowano stanowisko XXII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania budowy dróg lokalnych. Poniżej jego treść.

 

Według szacunków MSWiA w latach 2009-2010 w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” wyremontowano lub wybudowano 5634 km dróg (2429 km dróg gminnych oraz 3205 km dróg powiatowych). Całkowita wartość inwestycji w tych latach wyniosła ponad 4 mld zł (2 mld zł dotacji z budżetu państwa oraz ponad 2 mld zł wkładu własnego samorządów). do końca 2011 roku zostanie zmodernizowanych łącznie około 8 tys. km dróg gminnych i powiatowych. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok na dofinansowanie dróg lokalnych przewidziano tylko 200 mln złotych.
Rozwinięte sieci drogowe to jeden z czynników decydujących o przyszłym poziomie rozwoju gospodarczego. Ograniczenie wydatków na modernizację dróg lokalnych przez jednostki samorządu terytorialnego będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy przede wszystkim gmin wiejskich, posiadających zniszczoną infrastrukturę drogową. Bezspornym zaś jest, iż samorządy nie są w stanie sfinansować kosztów budowy i modernizacji dróg w całości ze środków własnych.
Zdaniem członków Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego tak drastyczne ograniczenie środków przeznaczonych w budżecie na 2012 rok na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych to poważny błąd, albowiem oznacza to w efekcie wstrzymanie modernizacji polskich dróg lokalnych. Program modernizacji dróg lokalnych przyniósł wymierne korzyści. Jest on bardzo dobrze oceniany przez mieszkańców małych miejscowości, których standard życia uległ dzięki poprawie komunikacji znacznej poprawie. Dlatego też apelujemy o utrzymanie przynajmniej dotychczasowego poziomu dofinansowania z budżetu państwa  budowy tych dróg, m.in. należałoby też rozważyć  możliwość przesunięcia części środków z innych programów na rzecz Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów
2. Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Paweł Arndt – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP
4. Bronisław Dutka – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
5. Zbigniew Rynasiewicz – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP
6. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów   pokaż

Back To Top