skip to Main Content
Konkurs Dla Gmin

Konkurs dla gmin

Konkurs dla gmin „Lider Zielonej Energii” – zgłoszenia do końca września.

Jeszcze do końca września Fundacja Promocji Gmin Polskich przyjmować będzie zgłoszenia opisów dobrych praktyk wykorzystywania energii odnawialnej w polskich gminach. Gminy, które wyróżniają się w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju energetyki odnawialnej zostaną laureatami konkursu „Lider Zielonej Energii”. Rozstrzygniecie konkursu oraz zakończenie całego projektu „Nasza Gmina Chroni Klimat” planowane jest na październik br. Nastąpi to w trakcie uroczystej konferencji 27 października br. organizowanej na Targach Energii Odnawialnej RENEXPO Poland.
W czerwcu odbywa się również ostatnia edycja bezpłatnych szkoleń z zakresu energetyki odnawialnej, prowadzonych w formule e-learningowej za pośrednictwem portalu Europejskiej Wszechnicy Samorządowej FPGP www.ews21.pl. W obecnej, ostatniej już edycji szkoleń, sesje testowe trwają do 20 czerwca. Do końca czerwca do dyspozycji uczestników są jeszcze eksperci OZE, którzy udzielają odpowiedzi na pytania uczestników. Uczestnicy szkoleń otrzymają przewodnik oraz vademecum CD nt. wspierania i rozwoju energetyki odnawialnej w gminach oraz certyfikaty ukończenia szkoleń.
Więcej informacji:
www.eko-gminy.pl
www.ews21.pl

 

Back To Top