skip to Main Content

Podlaskie Wieści Oświatowe o projekcie "Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich"

Data: grudzień 2011
Artykół pochodzi z Miesięcznika Podlaskie Wieści Oświatowe,
str. 18-19
http://www.kuratorium1.home.pl/wiesci/grudzien_2011.pdf

Back To Top