skip to Main Content

Poparcie propozycji ZGWRP dot. ważniejszych zagadnień dla samorządu terytorialnego

ZGWWP dnia 24 lutego 2012 r. poparł propozycję ZGWRP z dnia 9 stycznia 2012 r. dotyczącą ważniejszych zagadnień dla samorządu terytorialnego, celem uwzględnienia ich w porządku prac Komisji w I półroczu 2012 roku.

 

Zebrani na XV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wójtowie i burmistrzowie zdecydowanie popierają propozycje Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. dotyczące ważniejszych zagadnień dla samorządu terytorialnego, celem uwzględnienia ich w porządku prac Komisji w I półroczu 2012 roku.

W imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego rekomenduję powyższe propozycje ze szczególnym naciskiem na konieczność likwidacji bądź zmiany Karty Nauczyciela.
 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

W załączeniu:
1.  Pismo Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.01.2012 r.   pokaż

Back To Top