skip to Main Content

Wnioski z XV Zgromadzenia Ogólnego ZGWWP

ZGWWP dnia 24 lutego 2012 r. wysłał do parlamentarzystów województwa podlaskiego listę najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządów gminnych, które wymagają pilnych zmian ustawowych rekomendowane podczas obrad XV Zgromadzenia Ogólnego ZGWWP oraz poparł stanowisko ZGWRP w sprawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek wójtów i burmistrzów zebranych podczas XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego odbytego w dniach 23-24 stycznia 2012 r. w Białowieży załączam listę najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządów gminnych, które wymagają pilnych zmian ustawowych, z prośbą o wzięcie ich pod uwagę w swojej pracy na rzecz regionu i kraju.

Jednocześnie zebrani samorządowcy wyrazili ubolewanie brakiem zainteresowania parlamentarzystów z województwa podlaskiego spotkaniami, które są okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji bieżących potrzeb gmin wiejskich i miejsko-wiejskich naszego regionu.

Korzystając z okazji załączam stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zobowiązują do dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego wpłat do budżetu Państwa (wpłat „janosikowych”) na finansowanie części równoważącej subwencji ogólnej. Samorządy województwa podlaskiego zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanym zmianom zawartym w dyskutowanych obecnie w Sejmie projektach ustaw zmieniających zasady wpłaty i redystrybucji środków z tzw. janosikowego. Są to propozycje bardzo niekorzystne dla naszego regionu i nadszedł czas, aby jasno powiedzieć, że zaczyna się chwiać fundament polskiej demokracji, jakim są polskie gminy wiejskie. Niezależnie od opcji politycznej, żądamy od naszych parlamentarzystów jednolitej i zdecydowanie negatywnej postawy podczas prac parlamentarnych w stosunku do tych projektów.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

W załączeniu:
1.  Lista najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządów gminnych, które wymagają pilnych zmian ustawowych rekomendowane podczas obrad XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego   pokaż
2.  Stanowisko Zarządu ZGWRP w sprawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   pokaż

Back To Top