skip to Main Content
XXIV Forum ZGWWP

XXIV Forum ZGWWP

W dniach 4-5 czerwca 2012 r. odbyło się w Rozłogach XXIV Forum ZGWWP, w którym uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in.: Maciej Jakubowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski, Mieczysław Kazimierz Baszko Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty. Forum było poświęcone problemom, z jakimi zmagają się samorządy oraz propozycjom zmian prawnych w tym zakresie. Przedstawiono aktualny stan prac nad projektem Ustawy o subwencji ekologicznej. Jednym z głównych tematów była oświata w gminach. Samorządowcy alarmowali, że gminy wiejskie nie są w stanie dłużej dźwigać ciężaru finansowania oświaty. Domagają się pomocy rządu i zmian ustawowych. Na głowie samorządów są remonty, koszty funkcjonowania placówek, pensje wszystkich pracowników, co pochłania nawet do 80% budżetu biedniejszych gmin. Subwencja oświatowa nie jest w stanie pokryć tych wydatków, a zadań nakładanych przez Rząd wciąż przybywa. Samorządowcy przekazali Krystynie Szumilas Minister Edukacji Narodowej symboliczną „czerwoną kartkę” za brak współpracy z Samorządem, niepodjęcie prac nad zmianą Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty oraz wprowadzenie „bałaganu” w przedszkolach. Forum uświetniły występy zespołu Wena i kapeli ludowej Huter z Gródka. Po obradach rozegrano mecz piłki nożnej: reprezentacja ZGWWP – reprezentacja Gości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

Pismo w temacie budowy turbin wiatrowych. pokaż

Odpowiedź z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2012 r.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 7 września 2012 r. pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 14 września 2012 r.   pokaż

WYSTAWCY FORUM

Back To Top