skip to Main Content

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZGWWP dnia 3 lipca 2012 r. wysłał pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego z prośbą o uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń ze współpracy z Instytucją Zarządzającą i Płatniczą PROW 2007-2013 i pozostawienie procesu wdrażania nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Urzędowi Marszałkowskiemu. Poniżej jego treść.

 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowego programu dla obszarów wiejskich, finansowanego z perspektywy finansowej 2014-2020, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie naszych dotychczasowych doświadczeń ze współpracy z Instytucją Zarządzającą i Płatniczą PROW 2007-2013.
Pragniemy zwrócić uwagę na bardzo duże zaangażowanie Samorządu Województwa w proces wdrażania Programu, kompetencje pracowników i łatwość dostępu do informacji. Dotychczasowa współpraca z Samorządem Województwa potwierdza celowość delegowania zadań w zakresie wdrażania PROW do regionów. Mając powyższe na względzie wyrażamy głębokie przekonanie, że proces wdrażania nowego Programu będzie odbywał się również w oparciu o potencjał Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

Back To Top