skip to Main Content
Wyjazd Studyjny Do Republiki Litwy

Wyjazd studyjny do Republiki Litwy

W dniach 6 – 8 września 2012 r. ZGWWP zorganizował wyjazd studyjny do Republiki Litwy. Wzięło w nim udział około 30 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz Wójt Gminy Miłkowice z województwa dolnośląskiego.

Celem wyjazdu było odbycie spotkań i nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze środowiskami polonijnymi, gospodarczymi i samorządowymi obwodu wileńskiego i solecznikowskiego oraz wsparcie Gimnazjum imienia Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (Rejon Wileński). Uczestnicy spotkali się m.in. z Posłem na Sejm Republiki Litwy i jednocześnie Prezesem Związku Polaków na Litwie Michałem Mackiewiczem, Merem Rejonu Solecznickiego Zdzisławem Palewiczem, Starostami Rejonu Wileńskiego i Solecznickiego, Radnymi Miasta Wilna. Dyskutowano o aktualnej sytuacji Polonii na Litwie, problemach dotykających samorządy obu państw z naciskiem na problemy oświatowe, sposobach ich rozwiązywania oraz ewentualnej pomocy.
Podczas wizyty w Gimnazjum imienia Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie zostało podpisane Porozumienie o współpracy oraz nastąpiło uroczyste przekazanie 2 zestawów tablic multimedialnych i projektorów oraz telewizora. Jeden zestaw multimedialny został ufundowany przez firmę Wolters Kluwer Polska. Patriotyzmu można było uczyć się od najmłodszych, którzy podczas spotkania z wójtami i burmistrzami z dumą prezentowali swoje umiejętności. Wszystko to pomimo trudnej sytuacji polskich szkół na Litwie spowodowanej reformą litewskiej oświaty.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Zułów – miejscowość, gdzie 5 grudnia 1867 r. urodził się Józef Piłsudski. Obecnie Związek Polaków na Litwie ponownie walczy o przywrócenie temu miejscu właściwego charakteru. Przekazano tam ponad 200 drzewek, krzewów i róż oraz posadzono kilka symbolicznych krzewów. Została również odprawiona Msza Św. przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej w intencji pomyślnej przyszłości gmin i mieszkańców województwa podlaskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu.

Sponsor tablicy multimedialnej i projektora

Back To Top