skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 189981-2013; Data Zamieszczenia 18.09.2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 189981-2013; data zamieszczenia 18.09.2013

na Dostawę sprzętu elektronicznego w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 189981-2013; data zamieszczenia 18.09.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top