skip to Main Content

Wyjazd studyjny do Republiki Białorusi

W dniach 2-5 października 2013 r. ZGWWP zorganizował wyjazd studyjny do Republiki Białorusi. Wzięło w nim udział około 30 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich i gości.

Celem wyjazdu było odbycie spotkań i nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze środowiskami polonijnymi, gospodarczymi i samorządowymi Rejonu Kamienieckego, Próżańskiego i Swisłockiego. Uczestnicy spotkali się z m.in. z: Michaiłem Sierkow – Przewodniczącym Prużańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Olegiem Targońskij – Przewodniczącym Swisłockiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Anną Czyżykowa – Zastępcą Przewodniczącego Swisłockiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Wiktorem Subbotka – Zastępcą Przewodniczącego Swisłockiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Denisem Szpak – Zastępcą Przewodniczącego Kamienieckiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Nikołajem Kudrawiec – Zastępcą Przewodniczącego Prużańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Edwardem Tarnowskij – Przewodniczącym Swisłockiej Rejonowej Rady Deputowanych. Wójtowie i burmistrzowie zobaczyli kompleksy turystyczne, szkoły, domy kultury. Delegacja zapaliła znicze przy pomniku polskich powstańców styczniowych w lesie w Bohatyrewiczach, na grobie Jana i Cecyli Bohatyrewiczów znanych z powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” oraz na grobie Elizy Orzeszkowej.

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast