skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 1218261-2013; Data Zamieszczenia 18.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 1218261-2013; data zamieszczenia 18.10.2013

na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 218261-2013; data zamieszczenia 18.10.2013.  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)       pobierz

Back To Top