skip to Main Content

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2013 na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Back To Top