skip to Main Content

Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne 60/120 godzinne szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL START / CORE.

Projekt nr POKL.09.06.02-20-032/12 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego też udział w nim jest bezpłatny.
Skierowany jest do osób, które:
a. mają od 50 lat do 64 lat 
b. uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podlaskiego
c. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych
d. zamieszkują tereny wiejskie

W ramach Projektu prowadzone są szkolenia komputerowe na dwóch poziomach:
a. podstawowym – ECDL Start, ukierunkowanym na zdobycie certyfikatu ECDL Start,
b. zaawansowanym – ECDL Core, ukierunkowanym na zdobycie certyfikatu ECDL Core.

Korzyści z udziału w szkoleniach:
• bezpłatne zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi komputera pod okiem wykwalifikowanego trenera, w małych 8/10 – osobowych grupach na terenie całego województwa podlaskiego
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• certyfikat ECDL Start/Core wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Biuro Projektu „Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia”
SYSTEMA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 lok. 504
15-111 Białystok
tel. (PLAY) 785 34 04 24
e-mail: podlasie@systema.pl
www.podlasie.efsart.eu

Back To Top