skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 256345-2013; Data Zamieszczenia 28.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 256345-2013; data zamieszczenia 28.11.2013

na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 256345-2013; data zamieszczenia 28.11.2013.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top