skip to Main Content

Poparcie stanowisk XIV Kongresu GWRP z dnia 15.10.2013

ZGWWP dnia 9 grudnia 2013 r. poparł Stanowiska XIV Kongresu GWRP z dnia 15.10.2013 w sprawie finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 oraz w sprawie wdrożenia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zebrani na XXVII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wójtowie i burmistrzowie zdecydowanie popierają Stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 oraz Stanowisko w sprawie wdrożenia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

W imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego potwierdzamy potrzebę dokonania istotnych zmian w projektach dokumentów programujących rozwój na lata 2014 – 2020. Zarówno projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, jak i projekty krajowych programów operacyjnych oraz regionalnych nie stwarzają możliwości zmniejszenia dysproporcji rozwojowych obszarów wiejskich do miejskich oraz zapewnienia oczekiwanego standardu życia, mieszkańcom wsi. 

Ponadto ZGWWP w całości popiera postulowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

W załączeniu:
1. Stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020.   pokaż
2. Stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wdrożenia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.   pokaż

Stanowisko otrzymali:
1. Elżbieta Bieńkowska – Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju
2. Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. Maciej Grabowski – Minister Środowiska
4. Piotr Zgorzelski – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
5. Parlamentarzyści z województwa podlaskiego

Back To Top