skip to Main Content

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 3/2013 na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Back To Top