skip to Main Content

XXVIII Forum ZGWWP

W dniach 29-30 maja 2014 r. odbyło się w Kuklach XXVIII Forum ZGWWP. W spotkaniu uczestniczyło około 70 przedstawicieli gmin

członkowskich, nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in.: Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Mieczysław Kazimierz Baszko, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Wiesława Ćwiklińska, Wicekurator Oświaty. Nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego a Podlaską Izbą Rolniczą dotyczące rozwijania współpracy oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dyskutowano m.in. o nowych wyzwaniach samorządów w zarządzaniu oświatą: 6-latki w szkole, darmowe podręczniki, oczekiwane zmiany w Karcie Nauczyciela; kształcie regionalnych i krajowych programów operacyjnych dotyczących środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 i wynikających z nich możliwościach i ograniczeniach dla finansowania inwestycji na obszarach wiejskich; inwestycjach w gospodarkę wodną; inwestycjach w internet szerokopasmowy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

Porozumienie dotyczące rozwijania współpracy oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.   pokaż

Stanowisko dotyczące opodatkowania nieruchomości gminnych.   pokaż

Back To Top