skip to Main Content

Bezpłatne szkolenia dla rolników ubezpieczonych w KRUS i ich domowników

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla rolników ubezpieczonych w KRUS i ich domowników realizowane w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”

 osoby, które:
1. są ubezpieczone w KRUS, bądź są domownikiem rolnika, 
2. zamieszkują na terenie województwa podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej, bądź w mieście do 25 tys mieszkańców,
3. chcą podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą,
 
W ramach Projektu realizowane będą następujące szkolenia:
1. kurs prawa jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D,
2. Przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B,
3. Kucharz + kurs prawa jazdy kat. B,
4. Monter/ka urządzeń energii odnawialnej.
 
Gwarantujemy:
– zwrot kosztów na zajęcia, 
– materiały szkoleniowe,
– catering podczas zajęć.
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU CIĄGŁA. 
Więcej informacji na stronie: www.nowekwalifikacje.info
lub pod nr telefonu: 85-652-61-07
 
Biuro Projektu:
 Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (nad kinem TON)
Ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
Back To Top