skip to Main Content
Apel W Sprawie Renowacji Polskich Miejsc Pamięci Na Białorusi.

Apel w sprawie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi.

27 września 2016 r. wypracowano apel w sprawie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi.
W nawiązaniu do inicjatywy Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dot. zbiórki środków finansowych na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi, Zarząd Związku zwraca się z apelem do członków ZGWWP o przyjęcie przez poszczególne Rady Gmin uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej ZGWWP, z przeznaczeniem na realizację powyższej inicjatywy. Pomoc finansowa winna zostać udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok.

 

Zebrane środki finansowe zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 r, znajdującej się w miejscowości Leonpol (Rejon Miorski, Obwód Witebski, Białoruś). Wstępny kosztorys wykonania renowacji wynosi 80 tys. PLN, i został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez konserwatora Akademii Sztuk Pięknych, Pana Andrzeja Kazberuka. Szczegóły prac renowacyjnych zawarte zostały w opracowaniu p. A. Kazberuka pt. „Opinia, Program Prac i kosztorys wykonania konserwacji „Kolumny 3 Maja” z Leonpola na Białorusi, które zostało przekazane uczestnikom XXXI Forum ZGWWP w dniu 27 września 2016 r.

Z uwagi na fakt, iż Kolumna w Leonpolu stanowi „Zabytek Kultury Republiki Białorusi”, warunkiem niezbędnym rozpoczęcia prac renowacyjnych będzie uzyskanie stosownej zgody Ministerstwa Kultury Republiki Białorusi. Dopiero po jej uzyskaniu będzie można przystąpić do prac konserwatorskich, jakkolwiek nie wcześniej niż wiosną 2017 r.

W przypadku gdy wysokość przekazanych dotacji przekroczy całościowy koszt renowacji Kolumny w Leonpolu, pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie prac konserwatorskich polskich cmentarzy na Białorusi. W ramach wsparcia, zostaną zakupione i przekazane Ambasadzie RP w Mińsku, metalowe tabliczki do krzyży z napisem „Żołnierz Wojska Polskiego poległ w 1920 r.” oraz materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia prac renowacyjnych (m.in. szczotki druciane, klej cementowy, grunt do betonu, farby elewacyjne do betonu, odzież robocza).

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwraca się z prośbą o aktywne wsparcie powyższej inicjatywy, będącej wyrazem naszej dbałości o historię Rzeczypospolitej Polski i pamięć o naszych rodakach, którzy złożyli najwyższą ofiarę w obronie Ojczyzny.

 

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

 

 Mirosław Lech
 
 

Back To Top