skip to Main Content
XX Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XX Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 9-10 lutego 2017 r. w Hotelu Nowodwory w  Ciechanowcu odbyło się XX Zgromadzenie Ogólne ZGWWP w którym uczestniczyło 98 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich i zaproszonych gości.
Podczas dwudniowych obrad przyjęto  sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP za rok 2016, udzielono  Zarządowi absolutorium oraz przyjęto budżet na rok 2017. Dyskutowano min. o zmianach oświatowych, planowanych zmianach w ordynacji wyborczej, najbliższych konkursach ze środków PROW RPO, EFS, wykorzystaniu regionalnego potencjału taboru przewozowego, internecie szerokopasmowym, wojewódzkich planach inwestycyjnych. Podjęto stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie planowanych zmianach w ordynacji wyborczej zmierzających do zniszczenia polskiej samorządności.
Bilans ZGWWP za 2016 r.
Bilans
Rachunek wyników za 2016 r.
Rachunek
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat ZGWWP za 2016 r.
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie z wydatkowania dotacji celowej w 2016 r.
Sprawozdanie z wydatkowania dotacji celowej
Stanowisko
STANOWISKO Zgromadzenia Ogólnego ZGWWP-9.02.17 r.
Artykuły:
http://bialystok.onet.pl/podlaskie-polska-samorzadem-stoi-protest-wojtow-przeciwko-zmianom-w-samorzadach/zmwq0n7
https://isokolka.eu/podlaskie-2/19394-wojt-i-burmistrz-tylko-na-dwie-kadencje-dyskusja
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/zostawcie-polske-dla-obywateli—zwiazek-gmin-wiejskich-w-ciechanowcu-o-aktualnej-sytuacji-samorzadow.html

Back To Top