skip to Main Content
XXXII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

XXXII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Dworze Bartnika w  Narewce odbyło się XXXII Forum ZGWWP.
W spotkaniu uczestniczyło około 80 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in.: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wicemarszałek  Województwa Podlaskiego Maciej Żywno Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Szczypień,  Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Jarosław Dzięgielewski, Prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej Maciej Falkowski.  Dyskutowano min.  o współpracy  gmin z PGE Dystrybucja S.A. ze szczególnym uwzględnieniem  oświetlenia ulicznego; o realizowanych i planowanych inwestycjach na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych;  o finansowaniu oświaty  i  planowanych zmianach w karcie nauczyciela.  Gośćmi specjalnymi forum byli:  Wolfgang Münch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej oraz Marcin Gasiuk, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej którzy w tym dniu byli z wizytą w Narewce i Siemianówce.
Dyrektor Wolfgang Münch przyznał, że jego przyjazd jest związany z obecną perspektywą finansową i stopniem wdrażania funduszy unijnych, ale też ma okazję zobaczyć obiekty i przedsięwzięcia, które powstały z funduszy poprzedniej perspektywy finansowej. Zachęcał też zebranych do zapoznania się z treścią dokumentu zwanego Białą Księgą o przyszłości UE, a przygotowanego przez Komisję Europejską. Księga opisuje 5 scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej po 2020 r.
https://ec.europa.eu/poland/news/170301_white_paper_pl
 

Back To Top