skip to Main Content
Bezpieczne Gospodarstwo Województwa Podlaskiego Wyniku Konkursu

Bezpieczne gospodarstwo województwa podlaskiego wyniku konkursu

W piątek (18.08.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz wręczenie nagród laureatom gdzie min. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ufundował nagrodę za zajęcie 1 miejsca- nagrodę wręczył Pan Marek Kaczyński członek zarządu ZGWWP . W uroczystości uczestniczył m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie  podlaskim w 2017 r. uznano gospodarstwo Dominiki i Karola Bednarczyków, zamieszkałych w miejscowości Łacha 72, gmina Turośl. Drugie miejsce przyznano gospodarstwu Jana Pruszyńskiego, zamieszkałemu w Pruszance Starej 21, gmina Brańsk. Trzecie miejsce przyznano gospodarstwu Marii i Jana Wojtkowskim, zamieszkałym w Moczydłach Pszczółkach 13, gmina Perlejewo.
Ponadto wyróżniono gospodarstwa:
1.Anny i Jacka Foltyńskim, zam. Lachowo 53, gm. Kolno;
2.Jolanty i Franciszka Kobylińskim, zam. Targonie Wielkie 4, gm. Zawady;
3.Wiesława Chmielewskiego, zam. Oszkinie 30, gm. Puńsk;
4.Andrzeja Zalewskiego, zam. Szmurły 77, gm. Brańsk;
5.Doroty i Stanisława Barszczewskim, zam. Korobiec 3, gm. Suwałki
6.Roberta Sawickiego, zam. Promiski 1, gm. Augustów 6.
Organizatorem konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy.

Back To Top