skip to Main Content
Misja Studyjna ZGWWP

Misja studyjna ZGWWP

W dniach 1-4 października 2017 r. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeprowadził misję studyjną podlaskich samorządowców, w ramach projektu rozwojowego realizowanego na rzecz specjalnej szkoły-internatu w Mołotkowiczach pt.: „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi” 61/2017/PPR2017/M. Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podczas czterodniowego pobytu w Mołotkowiczach, Pińsku i Mińsku, uczestnicy misji odbyli spotkania z władzami Pińskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego: przewodniczącym Walerym Rebkowcem, z-cą przewodniczącego oraz dyrektorami poszczególnych departamentów. Podczas spotkań omówione zostały min. problematyka przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnością  intelektualną na Białorusi , współpraca transgraniczna, współpraca w zakresie rozwoju  potencjału turystycznego Polesia w oparciu o polskie doświadczenia. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele MSZ RP: Pani Naczelnik Magdalena Sidorowicz (DWR MSZ RP) oraz Pan radca Arkadiusz Sarna (Ambasada RP w Mińsku) oraz przedstawiciele biura UNDP w Mińsku (na zaproszenie ZGWWP). W szkole specjalnej w Mołotkowiczach został przedstawiony przez wykonawcę  projekt hali produkcyjnej i poszczególne etapy jego realizacji. Odbyło się spotkanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia przygotowania zawodowego. Delegacja ZGWWP odbyła spotkanie w Ambasadzie RP w Mińsku z Ambasadorem Konradem Pawlikiem i jego współpracownikami gdzie omawiano działania ZGWWP na rzecz Białorusi. Uczestnicy misji odbyli również spotkanie z Walerym Skakunem, Dyrektorem Departamentu ds. Pomocy Humanitarnej. Spotkanie poświęcono kwestiom formalno-technicznym związanym z realizacją projektów rozwojowych na rzecz Białorusi. Działanie było prowadzone w ramach projektu: „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”.

 
Media Pińskie o misji studyjnej ZGWWP

http://www.trkbrest.by/290-belaruska-polskae-supraconctva-vdea.html

 

Back To Top