skip to Main Content
XXIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XXIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 7-8 lutego 2019 r. w Białowieży odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP  w którym uczestniczyło  110 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś ze współpracownikami, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski ze współpracownikami, Posłowie na Sejm RP Mieczysław Baszko, Dariusz Piontkowski, Jacek Bogucki, Kazimierz Gwiazdowski i Tomasz Cimoszewicz, z-ca prezesa WFOŚiGW Magdalena Tymińska.
W związku z upływem czteroletniej kadencji  organów ZGWWP pierwszego dnia obrad przeprowadzono wybory nowych władz Związku na kolejną kadencję.
Wybrano Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  w osobach:
Przewodniczącego Zarządu  ZGWWP
– Grzegorza Jakucia (gmina Turośń Kościelna – 51 głosów)
Członków Zarządu ZGWWP
– Piotra Kłysa (gmina Łomża – 47 głosów),
– Zbigniewa Karwowskiego (gmina Mońki – 45 głosów),
– Ewę Kulikowską (gmina Sokółka – 45 głosów),
– Raisę Rajecką (gmina Bielsk Podlaski – 42 głosy).
Ustępującemu Zarządowi podziękowano za wieloletnią działalność na rzecz Związku.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani Jadwiga Emilewicz  Minister Przedsiębiorczości i Technologii która zapowiedziała, że do końca lutego przedstawi plan zmian legislacyjnych związanych z programem Energia Plus i produktami bankowymi, z których będą mogli korzystać uczestnicy tego programu. Jego celem jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby i sprzedaż nadmiaru tej energii do sieci. Poinformowała również, że jest szefową międzyresortowego zespołu ds. energii prosumenckiej, który w środę powołał premier Mateusz Morawiecki. „Usieciowienie sieciami energii elektrycznej w tym województwie, w ogóle w Polsce wschodniej jest stosunkowo słabe, a zatem rozwój energii takiej prosumenckiej na tych obszarach jest korzystny” – mówiła minister podczas konferencji prasowej. Wyraziła też przekonanie, że pierwsze inwestycje z programu będą zrealizowane „jeszcze w tym sezonie budowlanym.
https://poranny.pl/wojt-grzegorz-jakuc-zastapil-wojta-miroslawa-lecha/ar/13874205#wiadomosci
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/obrady-zwiazku-gmin-wiejskich-wojewodztwa-podlaskiego.html
https://bialystok.tvp.pl/41210597/minister-jadwiga-emilewicz-przedstawila-glowne-zalozenia-programu-energia-plus
https://www.pb.pl/emilewicz-do-konca-lutego-przedstawi-zmiany-legislacyjne-dot-programu-energia-plus-952649
 

 

Back To Top